Ron Kuijper PE8E ontvangt VERON Gouden Speld

Tijdens een drukbezochte clubavond van de afdeling Veron  A22 in ’t Weverke te Schimmert kreeg Ron Kuijper PE8E op 23 Maart 2023 door Rene Plug PA3ECL, afgevaardigde van het hoofdbestuur van Veron Nederland, de Veron Gouden Speld opgespeld.

In het begeleidend praatje voorafgaand aan de uitreiking  werd de langdurige inzet van Ron voor de afdeling  geroemd.

Met een korte onderbreking is Ron inmiddels ruim 20 jaar bestuurslid en penningmeester van de afdeling. Daarnaast is hij al jaren een van de gewaardeerde leiders van de Zuid-Limburgse Zondagochtendronde, een actieve beheerder van de agenda op de afdelingswebsite met amateur activiteiten, en een lopende vraagbaak m.b.t. uitgegeven amateurpublicaties. Daarnaast onderhoudt hij actief veel internationale contacten waardoor het hem regelmatig lukt om sprekers over te halen voor het verzorgen van lezingen. Ook is Ron altijd bereid om met materiaal en tijd bij een Jota of Velddag ondersteuning te bieden.

Alle ,eveneens verraste, aanwezigen lieten via een dik applaus hun waardering blijken voor deze sympathieke erkenning door onze vereniging voor de langdurige inzet van Ron.