De EMC werkgroep  van Veron afd. Zuid-Limburg assisteert radioamateurs uit de regio bij het oplossen van elektromagnetische storingen. Dat kan gaan om een storing die je zelf veroorzaakt in je eigen of een externe installatie, of hinder die je zelf bij ontvangst ondervindt . 

Omdat de leden van de werkgroep dit als hobbyist en vrijwilliger doen is het van belang dat je, voordat je om onze hulp vraagt, eerst zelf wat onderzoek doet. Dit zijn meestal geen eenvoudige problemen.

We verzorgen daarom deze website, met informatie en een stappenplan dat je kan helpen bij het zoeken naar de oorzaak van de storing. En dat kan soms ook een begin van de oplossing zijn.

Kom je er zelf echt niet uit, dan kun je ons ook om advies vragen. We moeten dan natuurlijk wel eerst wat meer weten over je probleem weten, en wat je zelf al geprobeerd hebt. Daarvoor hebben we een checklist gemaakt, die aansluit op het stappenplan. 

Besef dat het geen “aangenomen werk” is, we voeren geen wijzigingen uit aan elektrische installaties, en we niet beloven ook niet dat ieder stotringsprobleem oplosbaar is. 

Tom – PC5D, Wim PA3BQP, Folkert PA0FOT, Marc PA3GJL, Ruud PA5RWD