Zondagochtendronde 03 DEC 2023

De ronde werd verzorgd door Albert PA5OXW vanuit Ulestraten via de regio-repeater PI3ZLB op 145,725 MHz. De ronde was ook live te volgen via de stream op Jitsi: http://meet.jit.si/pi3zlb

Propagatienieuws – 2 dec 2023

Deze week in Propagatienieuws:

Propagatienieuws wordt samengesteld door Tom Koeken (PC5D).

HF

Een grote contest zoals de CQ Worldwide DX van vorige week levert veel activiteit om de propagatie te bestuderen. Bijzonderheid hierbij was een geomagnetische storm met poollichtverschijnselen in het midden van de contest. Er waren abnormaal luide DX-signalen op de lagere kortegolfbanden. Alle bovenste kortegolfbanden waren wereldwijd open. De 10m band ging open op de radiopaden die over de poolgebieden liepen nadat de geomagnetische k-index zondagochtend opnieuw onder de vier dook. De vele bakens en FM-relais waren duidelijk hoorbaar. Op de middag bereikte MUF3000 de 40 MHz. De ionosfeer was opmerkelijk snel weer gekalmeerd.

Meestal duurt dat herstel één tot drie dagen. Het is echter ook een teken dat het magnetische veld minder gevoelig reageert op veranderingen in de zonnewind door de naderende zonnewende. Desondanks beleefde vooral Europa weer een poollicht dat tot ver in het zuiden reikte.

In de afgelopen dagen is de zonneflux gedaald van 187 naar 162. Tegen het midden van de week werd het al duidelijk dat de aarde opnieuw onder invloed zou komen van coronale massa-ejecties.

Dit werd veroorzaakt door een magnitude 9,8 M-flare op dinsdagavond. Modellen van NOAA bevestigden dat een “canibal” CME onze planeet zou raken op 1 december. Canibal CME’s ontstaan wanneer een snelle CME een langzamere CME voor zich uit duwt. De combinatie bevat intense, verwarde magnetische velden die poollicht kunnen veroorzaken wanneer ze de aarde raken. [meer info op https://svs.gsfc.nasa.gov/20067 ]

Als een canibal CME zoals voorspeld de aarde zou raken op 1 december, zou er een zware geomagnetische storm van categorie G3 kunnen ontstaan, volgens ruimteweerwaarnemers van het Amerikaanse weerbureau NOAA.

Op 1 december was het effect duidelijk meetbaar. Het noorderlichtbaken DK0WCY registreerde een duidelijke inslag in het eerste uur van 1 december. De DSCOVR-ruimtesonde registreerde vervolgens kort voor negen UTC de tweede knal.

Kort voor het middaguur had het magnetische veld van de aarde een k-waarde van 7 bereikt. Er was een sterke magnetische storm van klasse G3 aan de gang en de MUF3000 stortte zichtbaar in. De ionosonde in Dourbes, België, registreerde 39 MHz om 1030 UTC, twee uur later nog maar 28 MHz. Maar ook hier herstelde de ionosfeer zich snel en tegen 1500 UTC was de waarde al weer boven de 40 MHz.

HF-vooruitzichten

Dit weekend zullen de geomagnetische activiteit en zonnewinden aanvankelijk langzaam afnemen, maar er zijn nog meer stormachtige intervallen te verwachten met een Kp index die af en toe oploopt tot boven 5.

Dit is te wijten aan een groot coronaal gat dat zich momenteel verplaatst naar een naar de aarde gerichte positie in de zuidelijke heliosfeer. Zo’n coronaal gat is een opening in de zonneatmosfeer die verbonden is met open magneetveldlijnen. Vanuit deze zones stromen zonnewinden met hoge snelheid de ruimte in en trekken ze aan het magnetische veld van de aarde als ze hier aankomen. Dit coronale gat CH 76 zal daarom tot 4 december ons radioweer blijven beïnvloeden.

Dit maakt een precieze voorspelling van het radioweer voor de komende dagen niet eenvoudig.: De MUF zakt ’s nachts soms onder de 5 MHz. Bij zonsopgang is hij vaak al boven de 20 MHz, twee uur later rond de 30 MHz, ’s middags boven de 35 MHz, bij zonsondergang nog steeds boven de 24 MHz en twee uur later nog steeds rond de 18 MHz. De waarden zullen waarschijnlijk afnemen in de loop van de week, omdat de zonneflux zal dalen van ongeveer 160 eenheden naar ongeveer 140 eenheden.

Vanwege de winterse propagatieomstandigheden is het echter zeker de moeite waard om ’s middags 7 MHz te observeren, omdat de ervaring leert dat hier altijd verrassende openingen zijn. DXers moeten ook een oogje houden op 80 m ’s nachts en 160 m in de schemerfase.

VHF en hoger

Tropo, regenscatter

Door een naderend lagedrukgebied wordt wat koudere lucht over land aangevoerd met wat hogere windsnelheid. Kans op tropo condities is voorlopig nihil.

Ook in de komende dagen zijn er buien te verwachten; regenscatter is dan een schrale troost voor wie op de GHz banden actief is.

Sporadische-E, meteorscatter en Aurora

Door een naderend lagedrukgebied wordt wat koudere lucht over land aangevoerd met wat hogere windsnelheid. Kans op tropo condities is voorlopig nihil.

Ook in de komende dagen zijn er buien te verwachten; regenscatter is dan een schrale troost voor wie op de GHz banden actief is.

December wordt, zoals gebruikelijk, gekenmerkt door de terugkeer van een van de meest actieve (en waarschijnlijk meest betrouwbare) grote jaarlijkse buien: de Geminiden.

Het maximum van de Geminiden wordt verwacht op 14 december om 19 uur UTC, met ZHR = 150 op het hoogtepunt. De ZHR op het maximum is de laatste decennia licht gestegen en bereikte 140-150 in alle recente jaren. Aangezien de piek de afgelopen jaren lichte tekenen van variabiliteit in snelheid en timing vertoont, moet opgemerkt worden dat de betrouwbaarder waargenomen maxima in de afgelopen twee decennia allemaal voorkwamen binnen de periode14 december 2023, 03u tot 24u UT.

Bijna-piekwaarden houden meestal enkele uren aan, terwijl zwakkere meteoren bijna een dag voor het visuele maximum het talrijkst zouden moeten zijn. De Geminidenpiek is meestal vrij breed (en zorgt dus voor een dagenlange periode van goede MS-activiteit), hoewel de snelheid soms vrij snel afneemt na het maximum.

Op het noordelijk halfrond is Ursiden de interessantste van de kleinere buien in december. Ursiden veroorzaakte twee grote uitbarstingen (in 1945 en 1986) en verschillende andere snelheidsverhogingen zoals in 1988, 1994, 2000, 2006, 2007 en 2008 (de laatste waarschijnlijk beïnvloed door de relatieve nabijheid van de moederkomeet van de bui, 8P/Tuttle, bij het perihelium in januari 2008), 2011, 2014, 2015, 2017 en 2020. De moederkomeet passeerde zijn perihelium op 27 augustus 2021. Het maximum is vrij smal en fluctueert van jaar tot jaar.

Een filament ontmoeting wordt verwacht op 22 december.

Bij oplopende Kp meetwaarden is er verhoogde kans op aurora. Houdt sites als poollicht.be goed in de gaten

EME

Voor EME-operators is de declinatie van de maan positief en dalend en wordt negatief op donderdag de 7e. Maandag de 4e is apogeum wanneer de maan het verste weg is dus verwacht padverliezen op hun hoogst. 144MHz hemelruis is de hele week laag.

Propagatienieuws wordt samengesteld door Tom PC5D. Bij de samenstelling maakt hij onder andere gebruik van de voor Nederland relevante informatie uit het wekelijkse Propagation News van de Britse radioamateurvereniging RSGB, dxinfocentredarc.de/der-club/referate/hf/ , Make More Miles on VHF, metoffice.gov.ukswpc.noaa.gov,  en poollicht.be. Propagatienieuws maakt ook deel uit van het radiojournaal van de Zuid-Limburgse zondagochtendronde. De audio opname van deze ronde is terug te luisteren op a22.veron.nl

Storingsmeldingen

Er zijn momenteel geen storingen bekend, alle systemen zijn operationeel.

Lezing over DMR door Marc PA3GJL – 8 nov 2023

Klik op “Lees meer” om alle slides van de presentatie over DMR door Marc PA3GJL te bekijken.

Propagatienieuws – 24 sep 2023

Deze week in Propagatienieuws: Propagatienieuws wordt samengesteld door Tom Koeken (PC5D). HF Dit weekend begint de astronomische herfst, op de 23e om 06:50 UTC. Zaterdag is de equinox en de zon op het sub-solaire punt (de plaats de zon op haar zenit staat) de evenaar kruist. De zon beweegt nu van het noordelijk halfrond van de […]

Demonstraties oude zendapparatuur voormalig vliegveld Valkenburg 9 September 2023

Stichting Historie Vliegveld Valkenburg Demonstraties met oude zendapparatuur Op zaterdag 9 september is het Open Monumentendag en zijn veel musea in Nederland gratis te bezoeken. Ook het Bezoekerscentrum op vliegveld Valkenburg doet daaraan mee. Speciaal voor deze dag zijn er demonstraties met morse en met oude vliegtuigradio’s. In het weekend van 9 en 10 september […]

Silent key Rudi Borger PA3AOK

Op 12 augustus 2023 is Rudi Borger PA3AOK op 94 jarige leeftijd overleden. Hij was een rasechte zendamateur. Rudi is op latere leeftijd zendamateur geworden. Hij heeft eerst onder in de mijn gewerkt en toen deze stopte met de kolenproductie, is Rudi omgeschoold tot elektricien. Hij heeft toen, In de 70’er jaren, eerst zijn C […]

za 12 aug – vanaf 11.00u – velddag van Tienhovenmolen

Op zaterdag 12 augustus organiseert het IVN een avondwandeling vanaf de van Tienhovenmolen in Wolfshuis (Bemelen) op het plateau van Margraten. De wandeling begint om 20.30u en duurt tot 23.30u, de wandeling is dus in het donker. Vorig jaar was dat een prachtig succes, waar veel mensen aan deelnamen, en waarbij ook de zendamateurs veel […]