Repeater PI3ZLB: Echolink tijdelijk offline van 23 – 30 maart

Na het experimenteel activeren van Echolink op de repeater PI3ZLB zijn een aantal problemen gemeld met betrekking tot het functioneren van daarvan.

Deze meldingen betreffen onder andere vervormd en hakkelend audio, verminderde ontvangstgevoeligheid van de repeater, overlast van de spraakberichten bij het aan- en afmelden op Echolink, slechte geluidskwaliteit van Echolink audio, en het verbreken van de Echolink verbinding na 20 minuten.

Van een aantal van deze meldingen, zoals de verminderde ontvangstgevoeligheid, lijkt een verband met Echolink niet evident, maar gezien het samenvallen ervan met de activering van Echolink ook niet uit te sluiten.

Om meer duidelijkheid te krijgen over de oorzaken blijft Echolink een week offline, vanaf zaterdag 23 tot zaterdag 30 maart. Alle observaties over het functioneren van de repeater in deze periode zijn zeer welkom bij de leden van de repeater cie.

Online meedoen met de zondagochtendronde is beperkt mogelijk via de Jitsi chat functie, de repeater is ook mee te luisteren via de 2 meter WebSDR in Maasbree.

Links: