Storing PI3ZLB remote receivers is opgelost

De internet verbinding met de repeater PI3ZLB is sinds zondagochtend weer hersteld. De remote ontvangers in Cadier en Keer en Brunssum zijn weer actief.

PA6TIEN Van Tienhovenmolen 8 en 9 mei 2021

PA6TIEN Van Tienhovenmolen Wolfshuis, Bemelen
(Inter)Nationale Molendagen 8 en9 mei 2021.
Mills on the Air, Van Tienhoven Molen Wolfshuis, Bemelen

Millers Kees, Koen and Brord. Radio amateurs Theo, Martin and Ruud.

Tijdens de “Molendagen”, weekend van 8 en mei 2021, zal de special call PA6TIEN weer actief zijn.
De Van Tienhovenmolen in Wolfshuis is voor het derde jaar op een rij gastheer voor een ( bescheiden aantal) Zuid Limburgse radio amateurs.
De wieken van de molen zijn nog steeds in reparatie, hetgeen een ( nog ) mooie gelegenheid is de antennes extra hoog te monteren.
QRV rond de 7.065 en 14.190 MHz.PA6TIEN – PA21AGR – PH75MAA ( Wolfshuis en Epen)

Tijdens het weekend van 17/18 april 2021 hadden we als bewoners van Wolfshuis voluit de gelegenheid om vanuit de Van Tienhovenmolen de deelnemers aan de Amstel Gold Race toe te juichen. Mooi weer voor een paar rustige, qrm vrije, velddagen.

Zelfs de wielrenners moeten omkijken en vragen zich af: Waar zijn de wieken??

Technieknet op 80 meter, zaterdagmiddag 15:30 op 3773 kHz

In navolging van het Technonet dat jaren geleden door wijlen Dick Rollema, PA0SE en Herbert, PA0SU werd geleid, heeft Gerrit-Jan Hoek PA0GJH het initiatief genomen om te proberen dit weer tot leven te brengen. Dit net, het Radio Techniek Net (RTN) wordt door twee moderatoren gerund; ze kunnen beide deelnemen aan discussies, maar zijn vooral actief om ervoor te zorgen dat het over techniek gaat en niet teveel daarvan afwijkt.

1 PA3FUN Christiaan Roselaar
2.PA2DW Dick Harms

Tijdstip: elke zaterdagmiddag om 15:30 uur LT 
Frequente: 3773,000 kHz 
Onderwerpen: uitsluitend radiotechniek, dus antennetechniek, antennebouw, propagatie, frequentiestabiliteit, faseruis, maar ook zaken als Hermes Lite, radiobuizen om wat op te noemen oldtimers weten vast nog wel hoe dat vroeger toeging.

We willen graag een groepje enthousiaste deelnemers doen ontstaan en de moderatoren zullen er op toezien dat de deelnemers serieus bijdragen aan het net en dat gesprekken technisch georiënteerd zijn en blijven.

Het net was voor de eerste keer actief op zaterdag 16 januari 2021

73 Gerrit Jan , PA0GJH

PA6TIEN – PA21AGR – PH75MAA 18 april 2021

Mega-special-call-event in Zuid-Limburg. Die dag zijn er drie special calls actief:

 • PA21AGR vanuit Epen, speciale call vanwege de Amstel Gold Race wielerwedstrijd die die dag in het Zuid-Limburgse landschap wordt gereden.
  https://www.qrz.com/db/PA21AGR
 • PA6TIEN vanuit de Van Tienhovenmolen in Wolfshuis (Bemelen), speciale call voor activaties vanaf de molen.
  https://www.qrz.com/db/PA6TIEN
 • PH75MAA ook vanuit de Van Tienhovenmolen, speciale call voor het 75-jarig bestaan van Maastricht-Aachen Airport.
  https://www.qrz.com/db/PH75MAA

  Te werken op HF en de repeaters PI3ZLB en PI2NOS.

Theo Vogels NL5495 Silent Key

Op 17 maart 2021 is Theo Vogels NL5495 overleden op 94 jarige leeftijd.

Na de bevrijding van Sittard in september 1944 was Theo al geïnteresseerd in de radioapparatuur van de nabij gelegerde geallieerden. Vlak na het ontstaan van de VERON is hij lid geworden en is dat altijd gebleven op een korte onderbreking na vanwege militaire dienst in Nederlands Indië. Hij las graag de technische artikelen en bouwde regelmatig schakelingen, waarbij zijn aandacht vooral uitging naar het ontvangen van weersatellieten. Tot op hoge leeftijd nam hij altijd deel aan de afdelingsactiviteiten.

Theo heeft 26 jaar lang als penningmeester deel uitgemaakt van het afdelingsbestuur. Theo heeft voor zijn verdiensten voor de afdeling een gouden speld ontvangen. Bij de kascontrole moest hij steeds uitleggen dat het muntstuk van 1 cent in de kas het gevolg was van een niet geheel passende verrekening in het verre verleden. Na de invoering van de euro had de munt alleen nog waarde als herinnering.

We wensen de familie sterkte met het verlies.

namens VERON Zuid-Limburg,
Tom Koeken PC5D

Symmetrische antennetuner voor Inverted-V antenne, QRM-killer en MiniWhip actieve antenne

Afb.: de QRM-killer ingebouwd

Op woensdag 10 feb 2021 verzorgde Mans PA0MJB in het kader van de maandelijkse gezamenlijke lezing voor Veron en VRZA Zuid-Limburg een buitengewoon boeiende en interessante presentatie over drie van zijn bouwprojecten. De lezing vond natuurlijk online plaats, via Jitsi.

De bouwprojecten waren:

 1. Een symmetrische antenne-tuner voor een inverted V antenne met veel praktische tips
 2. De QRM-killer
 3. De MiniWhip actieve antenne.

De presentatie over de symmetrische antenne-tuner is op verzoek beschikbaar, stuur een berichtje met je email adres via de contactpagina op deze website als je daarin geïnteresseerd bent.

De QRM-killer en de MiniWhip zijn als bouwpakket te bestellen bij afdeling a43 Wageningen, compleet met alle onderdelen en een professionele doorgemetalliseerde print, maar zonder de behuizing.

Zie verder de website van de Veron afd Wageningen. De presentatie over de QRM-killer kun je daar ook vinden, evenals de presentatie over de MiniWhip actieve antenne.

Workshop Linux en VMWare (Deel 2)

De eerste dag was naar mijn bescheiden mening een groot succes. Deze manier van werken werkt waarschijnlijk beter als verzamelen in een gebouw met een overhead-projector/beamer. Bovendien was het gezellig! Wellicht niet zo als in een gebouw met een bar maar toch… Bij gebrek aan beter gaat dit best aardig.

Enkele voordelen:

 • Je zit op ieders gehoorsafstand.
 • Iedereen kan z’n scherm delen en dus kun je gemakkelijk laten zien wat het probleem is.
 • Je hoeft geen hardware te slepen naar de cursus-plek
 • Geen gedoe met kabels en/of overbelaste wifi
 • Geen parkeerboetes ;)

De mindere kanten van het verhaal kent iedereen wel ondertussen…

Het eerste deel ging voornamelijk over de installatie van Xubuntu in VMWare. Als je een lopende (X)ubuntu hebt of regelt, kun je nog prima meedoen.

Wat doen we in deel 2?

 • Hoe werkt de GUI in het kort (X-server, WindowManager, Desktop Environment).
 • Dagelijks onderhoud vanaf de prompt (command line).
 • Installatie RTL dongle / andere hardware met github (compileren van source-code).
 • Installatie WSJT-X / FL-DIGI.
 • IRC: screen – irssi – irc.freenode.org – #ubuntu. De beste plaats voor als je het écht niet meer weet.
 • Aandacht voor: hoe stel ik vragen? Dit is op IRC erg belangrijk als je antwoord wil ;)
 • Installatie en simpele setup GNURadio? Als daar tijd en animo voor is. Bij geen interesse vervalt dit deel.
 • Vragenrondje voor zover er nog iets vergeten zou zijn.

Het tweede deel van de workshop begint do 14 jan om 20:00 op https://meet.jit.si/pi3zlb.
Vragen en/of opmerkingen kunnen naar pe5i@veron.nl

73, Patrick
PE5I

Workshop basiskennis Linux in VMWare (Update)

Van Patrick, PE5I ontvingen wij het volgende bericht:

Workshop basiskennis Linux in VMWare

Doel van deze workshop

Het doel is dat je op het einde van de workshop in staat bent:

 • te begrijpen wat Linux precies is.
 • Linux te installeren en bij te werken. (updates/upgrades)
 • packages (software) uit de repository te installeren.
  Ook dingen als fl-digi, wsjt-x, gnu-radio etc. komen aan bod.
 • opdrachten te geven op de bash-prompt.
 • te begrijpen hoe de directory structuur in elkaar zit.
 • te zoeken naar de juiste configuratie bestanden en die te bewerken.
 • te compileren van broncode (source) er hoe dat werkt met GitHub.
 • custom of non-supported drivers te installeren.
 • Linux te installeren op native hardware. Geen VMWare dus.

Kortom, newbee linux-systeembeheer.

Alleen als je een trage verbinding hebt:
Download VMWarePlayer 16 en de Linux distro die we gaan gebruiken even zodat je daar geen uur mee bezig bent tijdens de workshop.

Alles bij elkaar zal dat maximaal 2 GB zijn. Maar ik heb tijd ingebouwd voor downloads en de install dus heb je bv een 5 Mbit of snellere verbinding kan dat ook wel tijdens de workshop.

Deze workshop gaat niet over oude hardware aan de gang helpen maar over het omgaan met Linux. Ook Linux heeft graag snelle hardware. Zou er behoefte zijn aan een workshop oude hardware aan de gang helpen zijn, kan ik zoiets in elkaar steken. Maar het meeste wordt met deze workshop al gedekt.

Systeemeisen:

 • Computer met Windows 7 (voor de echte lefgozer) *
 • Intel Core I3 gen 2 CPU met Intel Virtualization Technology VT-x
 • AMD Bulldozer, Piledriver, Steamroller, Excavator etc. met AMD-V
 • 4 GB geheugen
 • 20 GB vrije schijfruimte aan één stuk + 3 GB voor de downloads en de installatie van VMWare
 • *een internet verbinding.

Met CPU-Z (https://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html) kun je kijken of je CPU Virtual Machines ondersteunt.
Let ook op dat VT-x of AMD-V actief is in je BIOS. Het gaat ook zonder maar het is veel trager. In combinatie met een toch al oude PC en een trage internetverbinding, zal je moeten zorgen voor een flinke kan koffie. Misschien ook wel twee. ;)

Een beter systeem zou zijn:

 • Computer met Windows 10
 • Intel core i5 of i7 gen 8
 • AMD Ryzen
 • 12GB geheugen
 • 30 GB vrije schijfruimte aan één stuk
 • Snelle internet verbinding.

UPDATE:

De cursus vangt aan op donderdagavond 7 jan om 20:00, en vervolgens op 14 en 21 jan, eveneens om 20.00u.
Aanmelden via email aan
 pe5i@veron.nl.
Deelnemen via https://meet.jit.si/pi3zlb

73, Patrick

Herijking Novice licentie