Hoofdcategorie voor blog posts

Zuid-Limburgse zondagochtendronde 26 mei 2024

Deze ronde werd verzorgd door Ron PE8E vanuit Vaals , via de regio-repeater PI3ZLB op 145,725 MHz.
De ronde was ook live te volgen via de stream op Jitsi: http://meet.jit.si/pi3zlb

Links die genoemd werden in deze ronde:

Propagatienieuws – 25 mei 2024

Deze week in Propagatienieuws:

Propagatienieuws wordt samengesteld door Tom Koeken (PC5D).

HF

In de afgelopen week wisselden verstoorde en rustige perioden elkaar af. In de rustige fasen was de zonnefluxindex van rond de 200 voldoende om ook bovenste banden te laten openen. De 10 meter band opende ’s middags in de richting van Japan, de 12 meter band opende ’s avonds laat in de richting van Nieuw-Zeeland en de 20 meter band bleef ’s nachts open. De gunstige propagatieomstandigheden zijn niet blijvend. Een ouder zonnevlekkengebied is tijdens de route aan de achterkant van de zon blijven bestaan en is inmiddels verschenen aan de noordoostelijke rand naar de voor ons zichtbare zonzijde. Het is deze grote en actieve zonnevlek die de extreme geomagnetische storm van 10 en 11 mei veroorzaakte. Er zijn aanwijzingen dat dit gebied een sterke, actieve zonnevlekkengroep is gebleven.

HF-vooruitzichten

Het risico op röntgenvlammen zal tegen het begin van de week aanzienlijk toenemen.Daarnaast zal het risico op verstoring van het aardmagnetisch veld in het weekend toenemen. Dit komt door de twee coronale gaten CH39 en CH40 en door uitbarstingen van filamenten op de zon, die donderdag plaatsvonden en coronale massa-ejecties veroorzaakten. Voor de komende dagen wordt een wat dalende zonneflux van circa 150 verwacht maar deze waarschijnlijk in de loop van de week stijgen tot 200 meer. De Kp zal variëren tussen 2 en 4.

In rustige fases zullen alle bovenste banden opengaan tot 15 meter, die DX biedt tot middernacht. 10 en 12 meter zijn eerder sporadisch open. En er kunnen bijna dagelijks sporadic E openingen worden waargenomen op 12, 10 en 6 meter, met de kenmerkende kortere afstanden. De 20 meter-band, zal de klok rond open zijn voor DX, en de 17 meter band is dat gedurende ongeveer 16 uur per dag. 17 meter is minder hectisch dan de 20 meter band. Michael DL2YMR heeft een YouTube-video gemaakt waarin hij de voordelen van deze WARC-band uitlegt. [

 https://www.youtube.com/watch?v=nFaRX0Nb78o ]

De kritische frequenties liggen overdag boven 8 MHz zodat 40 m een goede band is voor verbindingen binnen Nederland.

Hulpvraag: Voor een lezing ben ik op zoek naar enkele audiofragmenten met het effect van auroravervorming op FT8 signalen op 40 t/m 10m tijdens de storm van 10 en 11 mei jl. WSJT-X heeft b.v. de mogelijkheid om standaard alle decodes als waf file op te slaan. Dat stond bij mij helaas uit. Reactie kunnen naar mijn @veron.nl mailadres.

VHF en hoger

Tropo, regenscatter

Het weer in onze regio wordt voorlopig nog bepaald door langstrekkende lagedrukgebieden. Tropocondities zijn daardoor niet noemenswaardig en met enige regelmaat zijn er buien voor regenscatter. Nu het zomerseizoen aanstaande is, zullen onweersachtige ontwikkelingen vaker voorkomen en daarmee grotere regendruppels en betere reflecties.

Sporadische-E, meteorscatter en Aurora

Voor aurora is het men name interessant om te zien of de opnieuw zichtbare zonnevlekkengroep die op 10 en 11 mei aurora heeft veroorzaakt, ook komende week sterke zonnevlammen produceert. De zonneactiviteit blijft zorgen voor willekeurige gebeurtenissen die de Kp-index naar hoge waarden tillen. Een Kp-index van meer dan 5 geeft aan dat er kans is op aurora

De primaire DX-modus in deze tijd van het jaar is Sporadic-E. De periode eind mei en begin juni wordt vaak beschouwd als een piekperiode. Zoals velen zullen weten, is de 10m-band een nuttig startpunt om het begin van een opening te identificeren, en controleer vervolgens de hogere banden naarmate de gebeurtenis sterker wordt. Dit wordt vaak merkbaar door een kortere skip afstand op de 10m-band.

De andere basistip is om de dagelijkse blog op de Propquest.co.uk-website te gebruiken voor commentaar over de effectiviteit van de verschillende patronen in de bovenlucht, zoals straalstromen, die van invloed kunnen zijn op de locatie waar Sporadische-E-propagatie optreedt.

Op 19 mei 2024 meldde FMDXer Paul Logan in het noordwesten van Ierland de ontvangst van een radiozender in Groenland op 91,0 MHz. De zender bevindt zich aan de oostkust van Groenland, heeft een effectief uitgestraald vermogen van slechts 100 watt en werkt in verticale polarisatie.  De afstand is 2095 km en de propagatiemodus was Sporadic-E.

Groenland maakt technisch gezien deel uit van Noord-Amerika en dat duidt hopelijk op enkele zeer zeldzame trans-Atlantische signalen op de FM-band in de komende weken.

[ https://ei7gl.blogspot.com/2024/05/fm-radio-station-on-91-mhz-in-greenland.html ]

EME

Zaterdag de 22e is de laagste maandeclinatie van de maand, dus volgende week zullen de maanvensters langer worden. EME-pad verlies daalt, maar we zijn nog steeds meer dan een week van perigeum, het dichtste punt bij de Aarde. 144MHz hemelruis begint de week hoog, omdat het meer dan 2500 Kelvin bereikte op zaterdag de 25e. Het is laag voor de rest van de week.

Propagatienieuws wordt samengesteld door Tom PC5D. Bij de samenstelling maakt hij onder andere gebruik van de voor Nederland relevante informatie uit het wekelijkse Propagation News van de Britse radioamateurvereniging RSGB, dxinfocentredarc.de/der-club/referate/hf/ , Make More Miles on VHF, metoffice.gov.ukswpc.noaa.gov, www.solarham.net en poollicht.be. Propagatienieuws maakt ook deel uit van het radiojournaal van de Zuid-Limburgse zondagochtendronde. De audio opname van deze ronde is terug te luisteren op a22.veron.nl

Zuid-Limburgse zondagochtendronde 19 mei 2024

Deze ronde werd verzorgd door Martin PE1EEC , via de regio-repeater PI3ZLB op 145,725 MHz.
De ronde was ook live te volgen via de stream op Jitsi: http://meet.jit.si/pi3zlb

Links die genoemd werden in deze ronde:

Propagatienieuws – 18 mei 2024

Deze week in Propagatienieuws:

Propagatienieuws wordt samengesteld door Tom Koeken (PC5D).

HF

Velen zullen zich afgelopen weekend herinneren met het noorderlicht en de bijzondere propagatie. Berichten over stroomstoringen in Nieuw-Zeeland hielden echter geen verband met ruimteweer en de gevolgen daarvan, maar met groot onderhoud aan sommige elektriciteitscentrales en capaciteitsknelpunten als gevolg van een enorme koudegolf – de winter staat daar voor de deur. Ook testuitzendingen van de HAARP-faciliteit in Gakona, Alaska, waren niet de oorzaak, hoewel dat wel in complottheorieën is genoemd. [ https://ei7gl.blogspot.com/2024/05/haarp-director-says-timing-of-may-2024.html ]

De gebeurtenissen van afgelopen weekend waren iets heel bijzonders. In Midden-Europa bedroeg de gemeten afwijking van de magnetische veldsterkte in noordelijke richting meer dan 1000 nantoTesla, 10 keer meer dan nodig is om van een magnetische storm te spreken. De snelheid van de zonnewind nam toe tot drie keer de normale waarde. In Centraal-Europa was de groene aurora borealis te zien, die hier echt zeldzaam is.

De effecten op de kortegolf waren ook bijzonder: de kritische frequentie kelderde en afgelopen zaterdag hebben veel ionosondes op sommige plaatsen helemaal niets gemeten. Er was een enorme aurora propagatie van 10 meter tot 70 cm. De magnetische storm nam op zondag af, de effecten op de golfpropagatie waren nog twee dagen merkbaar, maar normaliseerden daarna merkbaar in de loop van de week. Er kon echter nog steeds een duidelijke verzwakking van de signaalpaden over de poolkappen worden waargenomen.

Zonnevlammen kunnen HF-propagatie op korte termijn verstoren doordat hun röntgenstraling diep in de D-regio doordringt en ervoor zorgt dat signalen worden geabsorbeerd. Daaropvolgende coronale massa-ejecties kunnen op langere termijn de F2-laag aantasten met verminderde maximaal bruikbare frequenties, ruisbanden en aurora condities. 

Het aardmagnetisch veld bleef de hele week onrustig tot stormachtig. De komst van verschillende coronale massa-ejecties droeg hier ook aan bij. Een CME-inslag op vrijdag veroorzaakte kortstondig een geomagnetische storm van klasse G2. Het actieve zonnevlekgebied 3664 verdween dinsdag rond de westelijke rand van de zon en vuurde nog de sterkste zonnevlam van deze zonnecyclus nummer 25 af met een X8,7. De zonneactiviteit bleef daarna hoog dankzij nieuw ontstane regio’s.

De nieuwe zonnevlek AR3685 produceerde een X3 uitbarsting op woensdag en een M7 op vrijdag. Geen van deze uitbarstingen was direct op de aarde gericht, omdat de zonnevlek zich in de buurt van de zuidoostelijke rand van de zon bevond. Volgende week zullen de uitbarstingen van AR3685 echter op onze planeet gericht zijn.

HF-vooruitzichten

De zon is momenteel wat rustiger. Voor de komende dagen verwacht de USAF dat de zonnefluxindex net boven de 200 blijft. Het aardmagnetisch veld zal langzaam rustiger worden, maar tussendoor kunnen we nog meer onrustige tot licht stormachtige fases verwachten met een Kp die in de komende dagen nog tot 4 kan oplopen. De banden 15 meter, 12 en 10 meter zullen alleen op uurbasis geopend zijn. In de nacht kunnen de banden tot 20 meter worden gebruikt, in sommige gevallen zelfs 17 meter. Sporadische E-openingen zijn nu regelmatig te vinden op 10 en 6 meter.

Tip DF5JL voor kortegolfluisteraars: LRA 36 Radio Nacional Arcangel San Gabriel in Antarctica zal vanaf volgende week vier keer per week uitzenden op 15476 kHz USB volgens het volgende schema: Dinsdag 13-15 UTC, donderdag 18-20 UTC, vrijdag 12-15 UTC en zaterdag 18-21 UTC.

VHF en hoger

Tropo, regenscatter

Een niet al te sterk lagedrukgebied boven Duitsland stuurt lucht over de Noordzee naar onze omgeving. De atmosfeer is wat instabiel maar mogelijk ontstaan er zondag en maandag wat verhoogde tropocondities langs de Britse kust richting Scholtand. Ook komende week worden er weer buien verwacht, en dus zijn er mogelijkheden voor regenscatter.

Sporadische-E, meteorscatter en Aurora

Voor aurora blijft het zaak om de ontwikkelingen in de Kp index in de gaten te houden. De website poollicht.be is hiervoor een goed hulpmiddel.

Het Sporadic-E seizoen blijft zich ontwikkelen en er komen ook meer meldingen van openingen op de FM-band van 88 tot 108 MHz. De meeste meldingen lijken vooralsnog single hop Sporadic-E te zijn. Op 14 mei 2024 registreerde Larry VO1FOG een opening van de Azoren tot Newfoundland. [Meer op https://ei7gl.blogspot.com/2024/05/fm-radio-stations-in-azores-heard-in.html ]. En het onbestendig weer zijn er veel straalstromen die kunnen dienen als brongebieden voor turbulentie, die zich kunnen voortplanten naar de E-regio waar ze Sporadic-E kunnen genereren.

Tip EI7GL: Op 14 mei 2024 geeft Roger Harrison, VK2ZRH, een zeer gedetailleerde presentatie getiteld ‘Long-haul Ionospheric Propagation on 50 MHz’ aan de Madison DX Club. In de video gaat Roger vrij diep in op Sporadische-E-propagatie, Trans-Equatoriale Propagatie (TEP) en de complexiteit van beide.  De lezing van circa 70 minuten is te vinden op de website van EI7GL  https://ei7gl.blogspot.com/2024/05/video-long-haul-ionospheric-propagation.html

We zitten momenteel aan het einde van de Eta Aquarïden meteorenregen. Een paar meteoren van deze bui zullen blijven verschijnen, maar er wordt deze week geen grote bui verwacht.

EME

De laagste maan declinatie treedt aanstaande vrijdag op. Met de volle maan op de 23e zou een heldere hemel mooie foto’s op kunnen leveren met de maan tussen de ontluikende natuur. Voor EME zal het padverlies nog steeds relatief hoog zijn, hoewel de maan terug begint te bewegen naar zijn dichtste punt bij de aarde, of perigeum. De 144MHz hemelruis begint de week laag, maar stijgt naar hoog op zaterdag de 25e.

Propagatienieuws wordt samengesteld door Tom PC5D. Bij de samenstelling maakt hij onder andere gebruik van de voor Nederland relevante informatie uit het wekelijkse Propagation News van de Britse radioamateurvereniging RSGB, dxinfocentredarc.de/der-club/referate/hf/ , Make More Miles on VHF, metoffice.gov.ukswpc.noaa.gov,  en poollicht.be. Propagatienieuws maakt ook deel uit van het radiojournaal van de Zuid-Limburgse zondagochtendronde. De audio opname van deze ronde is terug te luisteren op a22.veron.nl

Zuid-Limburgse zondagochtendronde 12 mei 2024

Deze ronde werd verzorgd door Albert PA5OXW , vanuit Maastricht, , via de regio-repeater PI3ZLB op 145,725 MHz.
De ronde was ook live te volgen via de stream op Jitsi: http://meet.jit.si/pi3zlb

Links die genoemd werden in deze ronde:

Propagatienieuws – 11 mei 2024

Deze week in Propagatienieuws:

Propagatienieuws wordt samengesteld door Tom Koeken (PC5D).

HF

Vrijdag heeft het NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) Space Weather Prediction Center een Severe (G4) Geomagnetic Storm Watch waarschuwing afgegeven. Dit is ook door de reguliere media opgepikt. Oorzaak is de sterk toegenomen activiteit van de zon.

Een aantal sterke zonnevlammen rond het actieve zonnevlekgebied 3664 was verantwoordelijk voor ten minste vier op de aarde gerichte plasma-uitbarstingen. Deze uitbarstingen zijn beter bekend als coronale massa-ejecties.

Vorig weekend vertoonde de zonneschijf nog de gebruikelijke actieve zonnevlekgebieden. Toen begon het gebied AR3663 zich snel uit te breiden. Binnen een paar uur ontstond er een terminator van enkele tienduizenden kilometers lang, waar verschillende magnetische polariteiten vrijwel recht tegenover elkaar stonden. Het is algemeen bekend dat ongelijke magnetische polen elkaar aantrekken en daarom zijn de magnetische velden daar plotseling geheroriënteerd. En dit zijn precies de ontstekingsladingen voor zonnevlammen. Dit werd gevolgd door meer dan 30 M- en vier X-vlammen, waarvan de sterkste een X4.4 op maandag was. Er was een tijdelijke radioblack-out van mediumklasse R3.

Een ander opmerkelijk zonnevlekgebied, AR3664, ontwikkelde zich ook op het zuidelijk halfrond van de zon, nadat het op 1 mei vanaf de achterkant van de zon naar binnen was gedraaid. Tussen 6 en 8 mei fuseerde het met twee andere actieve regio’s, waardoor het gebied verviervoudigde. Drie X- en 29 M-vlammen alleen al op woensdag maakten het tot nu toe het grootste en meest actieve gebied van deze cyclus. Naast frequente radio black-outs en een zonneflux van 233 op donderdag, produceerde dit de ene coronale massa ejectie na de andere. Van sommige CME’s kon de zonneruis worden gemeten in de 10m band [ https://ei7gl.blogspot.com/2024/05/solar-noise-on-28-mhz-band-10th-may-2024.html  ]

Op donderdag waarschuwde het Amerikaanse weerbureau NOAA al voor een zware magnetische storm (k=8) voor zaterdagochtend. Het noemde de volgende mogelijke gevolgen: wijdverspreide problemen met de spanningsregeling in elektriciteitsnetten, geïnduceerde pijplijnstromingen, beperkte HF-radiopropagatie, urenlange verstoring van satellietnavigatie, verstoorde langegolfradionavigatie en poollicht tot op 45° breedtegraad. De laatste keer dat NOAA een dergelijke waarschuwing afgaf was in 2005.

In de modellen van de ruimteweerwaarnemers waren in totaal zes coronale massa-ejecties (CME’s) op weg naar de aarde. Alles leek mogelijk: dat meerdere CME’s zouden combineren tot een zogenaamde “kannibaal CME” of dat ze afzonderlijk de aarde zouden raken.

Op vrijdagmiddag rond 1700 UTC werd de komst van de eerste CME geregistreerd, gevolgd door een opeenvolging van waarschuwingen: de waarschuwingen werden verhoogd van G3 naar G4 en vervolgens naar G5, de magnetometers op verschillende meetstations vertoonden extreme uitslagen tot 1100 nanoTesla. s Avonds verscheen het noorderlicht boven Centraal-Europa, eerst zwak, daarna steeds sterker. Radioverbindingen stortten in op de kortegolfbanden en de signalen vertoonden het typische poollichtgebrom en -geruis. Op het hoogtepunt van de storm werd een Kp van 9 bereikt (de hoogst mogelijke waarde) en was het hemisferische vermogen opgelopen tot maar liefst 350 GW. De ionosondes konden geen bruikbare meetwaarden registreren. Toch waren er op 14 en zelfs 21 MHz nog enkele FT8 verbindingen mogelijk voor radiopaden die over een pad lang zuid Europa liepen.

HF-vooruitzichten

Op zaterdag 0123 UTC is er een nog zwaardere X5.8 zonnevlam bij gekomen met wederom een Kp van 9. Het ziet er nog niet naar uit dat het rustig wordt.

De magnetische storm zal de propagatieomstandigheden in de nieuwe week blijven beïnvloeden, met hoge dempingen en banden boven 20 meter die niet of nauwelijks opengaan. Het grote actieve gebied AR3664 zal begin deze week naar de achterkant van de zon bewegen, maar twee nieuwe gebieden zullen zichtbaar worden, waardoor de zonneactiviteit hoog zal blijven. De USAF voorspelt een zonneflux van meer dan 200 voor de komende week. De geomagnetische activiteit zal zondag echter langzaam afnemen.

Zodra de magnetische storm volledig is gaan liggen, zullen alle banden tot 15 meter weer operationeel zijn, hoewel er ook op 15 meter uitval kan zijn als het magnetisch veld van de aarde onrustig blijft. We kunnen sporadische korte storingen verwachten op 10 meter en 6 meter tot in augustus.

Ondertussen wordt het zonnemaximum nog steeds later dit jaar voorspeld, hoewel geomagnetische verstoringen waarschijnlijk zullen toenemen in het neerwaartse deel van de cyclus.

VHF en hoger

Tropo, regenscatter

Boven de Oostzee ligt momenteel een hogedrukgebied. Alleen de noordelijke provincies kunnen mogelijk nog profiteren van wat redelijke condities boven de Noordzee. Behalve dit kleine lichtpuntje is alleen te melden dat het weerbeeld instabiel is met nauwelijks tropocondities. Tegen dinsdag komen we weer onder invloed van een nieuw lagedrukgebied, en nemen de kansen voor regenscatter weer toe.

Sporadische-E, meteorscatter en Aurora

Bij het HF deel is al gemeld dat de zon momenteel heel erg actief is. Ook op zndag en maandag kan de Kp weer oplopen tot 7 met een sterke aardmagnetische storm  Het zal dus wel even duren voordat het aardmagnetische veld weer wat tot rust is gekomen. Het blijft dus uitkijken voor fladderige signalen op de HF-banden en raspende signalen op VHF.van aurorapropagatie als de Kp index boven de 5 komt.

Tot slot heeft het Sporadische-E-seizoen een paar beginnende openingen. Op woensdagavond was er een korte opening van ongeveer een uur naar Scandinavië op 6m. De posities van de straalstromen zijn misschien niet helemaal geschikt voor verdere openingen op de kortere termijn, maar als de lagedruk volgende week verdwijnt, kan het beter gaan met Sporadische-E paden naar Spanje en het centrale Middellandse Zeegebied.

De piek van de Eta Aquarïden is voorbij.  Eind mei zijn de Arietïden nog te verwachten.

De Eta- Aquarïden zullen echter nog wel af en toe een ping of uitbarsting produceren. Vorige week waren er genoeg aanwijzingen dat de meteoren na de piek nog steeds opbranden. Er kan de komende week nog steeds een enkele meteoor te zien zijn, samen met de gebruikelijke sporadische meteoorterugkeer op de achtergrond.

EME

Terwijl de maan deze week begint te dalen, begint de afstand tussen de maan en de aarde ook toe te nemen en daarmee neemt het padverlies toe tot een maximum op vrijdag de 17e en zaterdag de 18e. Het hemelgeluid zal echter de hele week laag blijven. De maan heeft deze week een gunstige positie om overdag te werken.

Propagatienieuws wordt samengesteld door Tom PC5D. Bij de samenstelling maakt hij onder andere gebruik van de voor Nederland relevante informatie uit het wekelijkse Propagation News van de Britse radioamateurvereniging RSGB, dxinfocentredarc.de/der-club/referate/hf/ , Make More Miles on VHF, metoffice.gov.ukswpc.noaa.gov,  en poollicht.be. Propagatienieuws maakt ook deel uit van het radiojournaal van de Zuid-Limburgse zondagochtendronde. De audio opname van deze ronde is terug te luisteren op a22.veron.nl

Zuid-Limburgse zondagochtendronde 5 mei 2024

Deze ronde werd verzorgd door Ruud PA5RWD , vanuit Maastricht, , via de regio-repeater PI3ZLB op 145,725 MHz.
De ronde was ook live te volgen via de stream op Jitsi: http://meet.jit.si/pi3zlb

Links die genoemd werden in deze ronde:

Propagatienieuws – 4 mei 2024

Deze week in Propagatienieuws:

Propagatienieuws wordt samengesteld door Tom Koeken (PC5D).

HF

Zoals vorige week werd aangekondigd, daalde de zonneflux halverwege de week naar 130. Na een korte piek van 227 op 23 april was het even rustig met een beperkt aantal M-klasse zonnevlammen. Op 3 mei 0222 UTC was er ineens een X1.7 flare. Het resultaat was een radio black-out boven de Stille Oceaan en de Oost-Aziatische kust.

Kort na de uitbarsting meldde de Amerikaanse luchtmacht een type II zonneradiouitbarsting, een soort natuurlijk radiosignaal dat wordt uitgezonden door gas aan de voorrand van een coronale massa-ejectie (CME). De driftsnelheden binnen de uitbarsting wijzen op een beginsnelheid van 960 km/s – gelijk aan bijna 6 miljoen kilometer per uur. Beelden van de SOHO-coronagraaf hebben het bestaan van een CME bevestigd.

Na de uitbraak van de X-flare op vrijdag meldde Christoph Ratzer, OE2CRM [1], ’s avonds ongewoon goede ontvangstomstandigheden in de A-DX mailinglijst. RTM uit Mali werd waargenomen op 5995 kHz met een sterk signaal, net als PBS Qinghai op 9780 kHz. Niet ongebruikelijk voor de tijd na een uitbraak van een zonnevlam. Zodra de zonnestorm wegebt, neemt de ruis op de banden af terwijl de MUF toeneemt, een toestand die vaak tot zonsondergang duurt. De volgende nacht kunnen de omstandigheden uitstekend zijn op de lagere banden. De volgende dag kan de MUF nog steeds verhoogd zijn – goed voor de hogere banden. En dit is precies wat we vrijdag zagen.

Een dag eerder, op donderdag, kon een ander interessant effect worden waargenomen. Op 2 mei raakten twee CME’s het magnetische veld van de aarde. Afzonderlijk hadden de inslagen een vrij laag potentieel, maar samen veroorzaakten ze een sterke geomagnetische storm van klasse G3 met poollicht. De Bz-component van het interplanetaire magnetische veld was lange tijd zuidwaarts gericht met Bz = -18 nT. Hierdoor konden de magnetische veldlijnen van de zon interageren met de magnetische veldlijnen van de aarde en konden deeltjes van de zonnewind de ionosfeer boven de poolgebieden binnendringen.

HF-vooruitzichten

De zonneactiviteit is momenteel nog steeds hoog, met een M9.1 flare rond 0619 UTC op zaterdagochtend. Dit resulteerde in een radio black-out boven de Indische Oceaan en delen van Centraal Azië.

Het grootste deel van de CME van 3 mei zal de aarde waarschijnlijk passeren, maar een deel zal de aarde waarschijnlijk schampen in de nacht van 5 op 6 mei. Wanneer de CME arriveert, zijn geomagnetische stormen van klasse G1 tot G2 mogelijk, met een Kp index die kan oplopen tot bijna 6.

De propagatieomstandigheden zullen volgende week zomers zijn in ongestoorde tijden, met een zonneflux van ongeveer 160. De MUF zal dan variëren tussen 14 en 28 MHz waarbij 12 en 10 meter niet langer permanent open zijn. Voor DX is met name 15 meter de band om overdag in de gaten te houden, en de 20 meter in de nacht. Dit zal zo blijven tot in september zolang er geen stormen zijn in het magnetisch veld van de aarde.

[1] https://ratzer.at/a-dx

VHF en hoger

Tropo, regenscatter

Pas halverwege de komende week komt er een hogedrukgebied bij de Britse eilanden en krijgen de kaarten op dxinfocentre weer wat kleur. Voor onze regio ligt het gebied met sterke tropo helaas te ver uit de buur. Weg zijn er (alweer) mogelijkheden voor regenscatter.

Sporadische-E, meteorscatter en Aurora

Het nominale zomerseizoen van Sporadische-E propagatie staat voor de deur en van mei tot begin september zullen er dagelijks blogs verschijnen op de propquest.co.uk website over de mogelijke sporadic-E links met de positie van de straalstromen op de bovenluchtkaarten.

Het is de moeite waard om er een gewoonte van te maken om regelmatig de DX-clusters en activiteit kaarten te controleren, aangezien het begin van het seizoen meestal gekenmerkt wordt door een complex straalstroompatroon met meerdere potentiële locaties voor Sporadische-E propagatie.  Qua tijd wordt het uiteindelijk meer traditioneel met activiteit in twee fases, één in de ochtend en de tweede in de late namiddag, vroege avond.

De Eta Aquarïden meteorenregen is de meest opvallende bui in mei; het voorspelde maximum voor 2024 valt op 05 mei, 21 uur UTC. De voorspelde ZHR is 50 per uur. Deze bui, die geassocieerd wordt met komeet 1P/Halley (zoals de Orionïden in oktober), wordt gekenmerkt door een breed maximum, soms met een variabel aantal submaxima. IMO-analyses gebaseerd op gegevens verzameld sinds 1984 geven aan dat de ZHR’s over het algemeen boven de 30 liggen in de periode 3-10 mei. De variabiliteit van de piekpercentages op een tijdschaal van ruwweg 12 jaar, geassocieerd met de omlooptijd van Jupiter, is in een recente studie niet bevestigd. De ZHR in 2019 en 2020 was significant lager dan voorspeld. Recente ZHR’s op piekmomenten varieerden van 85 hr-1 (2008) tot 40 hr-1 (2023). Er kan verhoogde activiteit zijn in 2024, gerelateerd aan de 1:6 gemiddelde bewegingsresonantie, dus de moeite waard om in de gaten te houden, vooral in de periode rond de piek (4-6 mei).

Houd er rekening mee dat η – Aquarïden straler in Europa alleen (bij benadering) in de late avond en ochtenduren boven de horizon is (waardoor de bui bruikbaar is voor MS). Terwijl Zuid-Europese stations de bui tot vroeg in de middag kunnen zien, culmineert de bui in Noord-Europa op relatief lage hoogte, zodat een waarnemer de bui veel minder lang kan zien.

Ook de ontmoeting met Camelopardaliden (meteoroïden van komeet 209P/LINEAR) is de moeite waard: ZHR bereikt er ongeveer 15 in 2023. De dichtste nadering van de oude sporen (uitgekomen in de 18e en 19e eeuw) gebeurt op 23 mei, tussen 04u en 11u UTC.

Er zullen deze maand ook enkele meteoorregens overdag actief zijn; deze zullen niet alleen de achtergrond van sporadische meteoren verhogen, maar ook goede omstandigheden bieden voor MS DXing.

EME

Voor EME zal de maan de hele week afnemen met de nieuwe maan rond 8 mei. De maan zal de hele week aan de hemel staan, met een declinatie van nul op 5 mei en een hoogtepunt op zaterdag 11 mei.

Het laagste extra padverlies treedt vandaag en morgen op, de 5e en 6e, maar hoge zonneruis, met de maan dicht bij de zon bij nieuwe maan, treedt kort daarna op. Later in de week, als de zon de maan ‘achter zich laat’, zullen de ruisniveaus, tenminste op de hogere banden, dalen tot rond normaal.

Propagatienieuws wordt samengesteld door Tom PC5D. Bij de samenstelling maakt hij onder andere gebruik van de voor Nederland relevante informatie uit het wekelijkse Propagation News van de Britse radioamateurvereniging RSGB, dxinfocentredarc.de/der-club/referate/hf/ , Make More Miles on VHF, metoffice.gov.ukswpc.noaa.gov,  en poollicht.be. Propagatienieuws maakt ook deel uit van het radiojournaal van de Zuid-Limburgse zondagochtendronde. De audio opname van deze ronde is terug te luisteren op a22.veron.nl

Zuid-Limburgse zondagochtendronde 28 april 2024

Deze ronde werd verzorgd door Martin PE1EEC , vanuit Beek JO20vw, , via de regio-repeater PI3ZLB op 145,725 MHz.
De ronde was ook live te volgen via de stream op Jitsi: http://meet.jit.si/pi3zlb

Links die genoemd werden in deze ronde: